รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เเละผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือกับ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562
April 29, 2019
นักศึกษา ม.มหิดล เข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2019 นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรม ต่อยอดสู่การทำโมเดลธุรกิจ Startup
April 30, 2019

รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เเละผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือกับ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี

S__7217582

วันที่ 29 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเจรจาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี โดยมีคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ มีทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการเเทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รักษาการเเทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเเละวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการเเทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการเเทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ นรัตถพล เจริญพันธุ์ รักษาการเเทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และผู้บริหารจากส่วนงานต่างๆ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าเจรจาในครั้งนี้ด้วย

การเจรจาความร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ครั้งนี้เพื่อศึกษาดูงานที่สามารถนำผลงานเชิงวิชาการหรือผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ การใช้ IoTs และ ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการทำ online และ e-learning เพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม

Recent post