ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “THE Innovation and Impact Summit 2019” (วันที่ 2) ณ ประเทศเกาหลีใต้

สถาบันฯอาเซียน ศึกษาดูงานสารสนเทศและการศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
April 3, 2019
สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล จัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2562
April 3, 2019

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “THE Innovation and Impact Summit 2019” (วันที่ 2) ณ ประเทศเกาหลีใต้

018159A5-6642-43D9-8490-EE99214E3EAB

วันที่ 3 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี และศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมการประชุม THE Innovation and Impact Summit 2019” ภายใต้แนวคิด The transformation of universities’ impact in the fourth industrial revolution”  โดยมี Mr. Phil Baty Chief knowledge officer – THE และ Professor Sung-Chul Shin, President, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) กล่าวเปิดการประชุม

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนาในหัวข้อต่างๆ อาทิ “The University of the future: physical vs virtual”, “Reflection and practice of Higher Education in an era of innovation”, “Industry development and skill requirements: How higher education can stay ahead” และ “Can universities collaborate with private industry and stay ‘neutral’ for society?” ณ Academic Cultural Complex, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) ประเทศเกาหลีใต้

Recent post