วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา “Capitalizing Core Values”

ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ ร่วมเป็นวิทยากร งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
April 25, 2019
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุม “Sino – US Symposium on Emerging Engineering Education”
April 26, 2019

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา “Capitalizing Core Values”

EAD_8063

วันที่ 25 เมษายน 2562  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วย คุณโชค บูลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ และกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย  ร่วมเสวนาหัวข้อ “Capitalizing Core Values” โดยมีนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนากว่า 80 คน โดยการเสวนาฯ เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ที่มิได้มุ่งเน้นเพียงเรื่องของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ยังเป็นการช่วยให้ผู้เข้าเสวนาเกิดแรง บันดาลใจในการทำงาน และช่วยสืบสานต่อยอดการจัดแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยได้ต่อไป โดย งานแผนและพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น  ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post