นักศึกษา ม.มหิดล เข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2019 นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรม ต่อยอดสู่การทำโมเดลธุรกิจ Startup

รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เเละผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือกับ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี
April 29, 2019
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับ ม.มหิดล โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม DSI Campus Tour Season3 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ม.มหิดล ศาลายา
April 30, 2019

นักศึกษา ม.มหิดล เข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2019 นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรม ต่อยอดสู่การทำโมเดลธุรกิจ Startup

LEAGUE_190430_0008

27-28 เมษายน 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) นำคณะตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2019 ณ สนาม Pitching มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) โดยส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 3 ทีม ได้แก่ ทีม ‘Elderex’ นำเสนอการทำแอปพลิเคชั่นเพื่อการหาสถานดูแลผู้สูงอายุรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยทำให้ชีวิตของผู้รับบริการปลอดภัยยิ่งขึ้น , ทีม ‘Welunteer’ นำเสนอแอปพลิเคชั่น เชื่อมต่อระหว่างผู้ที่ต้องการทำจิตอาสากับผู้ที่ต้องการรับการช่วยเหลือ ซึ่งเป็น platform ที่สร้างขึ้นตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ที่มุ่งประโยชน์เพื่อมวลมนุษยชาติ และ ทีม ‘Innobis’ นำเสนอเรื่องการนำสารสกัดจากกัญชง (ไม้ล้มลุกมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คล้ายกัญชา) มาใช้เพื่อรักษาและบำบัดผู้ป่วย ด้านการแพทย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและองกรค์ด้านนวัตกรรม ในการสนับสนุนเงินมูลค่ากว่า 50,000 บาท เพื่อทำเป็น Prototype และวางแผนด้านการตลาดอีกด้วย

Recent post