รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เเละผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือกับ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี
April 29, 2019
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับ ม.มหิดล โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม DSI Campus Tour Season3 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ม.มหิดล ศาลายา
April 30, 2019

นักศึกษา ม.มหิดล เข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2019 นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรม ต่อยอดสู่การทำโมเดลธุรกิจ Startup

LEAGUE_190430_0008

27-28 เมษายน 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) นำคณะตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2019 ณ สนาม Pitching มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) โดยส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 3 ทีม ได้แก่ ทีม ‘Elderex’ นำเสนอการทำแอปพลิเคชั่นเพื่อการหาสถานดูแลผู้สูงอายุรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยทำให้ชีวิตของผู้รับบริการปลอดภัยยิ่งขึ้น , ทีม ‘Welunteer’ นำเสนอแอปพลิเคชั่น เชื่อมต่อระหว่างผู้ที่ต้องการทำจิตอาสากับผู้ที่ต้องการรับการช่วยเหลือ ซึ่งเป็น platform ที่สร้างขึ้นตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ที่มุ่งประโยชน์เพื่อมวลมนุษยชาติ และ ทีม ‘Innobis’ นำเสนอเรื่องการนำสารสกัดจากกัญชง (ไม้ล้มลุกมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คล้ายกัญชา) มาใช้เพื่อรักษาและบำบัดผู้ป่วย ด้านการแพทย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและองกรค์ด้านนวัตกรรม ในการสนับสนุนเงินมูลค่ากว่า 50,000 บาท เพื่อทำเป็น Prototype และวางแผนด้านการตลาดอีกด้วย

Recent post