รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เเละผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี
April 29, 2019
DSI ร่วมกับ ม.มหิดล โดย กอง IT และ บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม DSI Campus Tour Season ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ม.มหิดล ศาลายา
April 30, 2019

นักศึกษา ม.มหิดล เข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2019 นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรม ต่อยอดสู่การทำโมเดลธุรกิจ Startup

Recent post