งานเลี้ยงอาหารค่ำประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2560 “เพชรนคราอวอร์ด”
March 26, 2018
Mahidol University Joins ASAIHL Conference 2018
March 27, 2018

งานเลี้ยงอาหารค่ำประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018

ic11

26 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  พร้อมด้วย  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย  เมธีไตรรัตน์  รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ  พร้อมเปิดห้องจรินทร์ยารัศมิ์ ซึ่งเป็นห้องประชุมอเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ  และห้อง MUIC Co-Working Space  ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา และ Entrance Hall  ณ อาคารอทิตยาทร  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี  นายอังกูร  สุ่นกุล  นายอำเภอพุทธมณฑล  ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว

ในโอกาสนี้  ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง  วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล  กับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  ในโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค  หรือ miniTCDC LINK  โดยวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นสถาบันการศึกษาแรกที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อจะส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์รูปแบบฐานข้อมูลออนไลน์  สนับสนุนการสอนในสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์กลุ่มสาขาจิตรกรรมและศิลปกรรม  อาทิ  การประชาสัมพันธ์  การกำกับศิลป์  การโฆษณา  สื่อดิจิตอล  การออกแบบเว็บไซต์  การออกแบบเลขศิลป์สิ่งแวดล้อม ภาพประกอบและบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น  นอกจากนี้  ความร่วมมือในครั้งนี้ยังมีเป้าหมายที่จะรวบรวมองค์ความรู้  สร้างฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ทักษะ  อีกทั้งสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียนได้เข้าถึงข้อมูลความด้านการออกแบบและผลักดันธุรกิจสร้างสรรค์ระดับชุมชนในท้องถิ่นให้สามารถผสมผสานภูมิปัญญาและเกิดองค์ความรู้ใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เข้มแข็งมากขึ้น

Recent post