มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2560
March 26, 2018
ม.มหิดล เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2018
March 27, 2018

งานเลี้ยงอาหารค่ำประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018

1522077694458-1024x683

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้องรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำในงานประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมีการแสดงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากกรมศิลปากร 2 ชุด คือ ระบำอาเซียน และโขนขุดยกรบ

Recent post