ครบรอบ 32 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ และ พิธีลงนามความร่วมมือ miniTCDC LINK
March 26, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2560
March 26, 2018

ม.มหิดล ร่วมงานสัมมนา “Smart City and Urban Innovation: Future Trends of Global Cities”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่ 26 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมงานสัมมนา “Smart City and Urban Innovation: Future Trends of Global Cities” ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมี ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับ จากนั้น นายทรงศัก สายเชื้อ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ ต่อด้วยการบรรยายและเสวนาโดยวิทยากรจากสาธารณรัฐออสเตรีย  และ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้กล่าวปิดการสัมมนา

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา จัดงานสัมมนาครั้งนี้ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ทางด้าน Smart City and Urban Innovation ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งกรุงเวียนนา เมืองหลวงของสาธารณรัฐออสเตรีย มีความโดดเด่นด้านการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมทุกรูปแบบให้เป็นระบบเดียวกัน จนได้รับรางวัลเป็นเมืองต้นแบบอัจฉริยะ (Smart City) 9 ปี ติดต่อกัน

Recent post