ม.มหิดล ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ระหว่าง 8 มหาวิทยาลัย
March 12, 2018
แถลงข่าว “เดิน-วิ่ง รามาธิบดี 53 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”
March 14, 2018

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา ร่วมเป็น Keynote speaker ในการประชุมนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย – ออสเตรเลเชี่ยน (AAFITN2018) เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง ณ ประเทศมาเลเชีย

congrat

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ฐานะที่เป็นอดีตประธานของ The World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology ได้เข้าร่วมในการประชุมนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย – ออสเตรเลเชี่ยน (AAFITN2018) เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง ณ ประเทศมาเลเชีย

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยาได้รับเชิญเป็น Keynote speaker นำ
การเสวนา การอบรมแพทย์เฉพาะทางโรคดังกล่าว โดยเฉพาะโรคเส้นเลือดในสมองแตกซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยทั่วโลกและเป็นสาเหตุการพิการเสียชีวิตสูง นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมเสวนาการพัฒนาบทบาทของแพทย์ผู้หญิงเฉพาะทางดังกล่าว เนื่องในวัน International Women’s day 2018 ด้วย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน http://dailyexpress.com.my/news.cfm?NewsID=123294

Recent post