ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา ร่วมเป็น Keynote speaker ในการประชุมนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย – ออสเตรเลเชี่ยน (AAFITN2018) เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง ณ ประเทศมาเลเชีย

ม.มหิดล ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ระหว่าง 8 มหาวิทยาลัย
March 12, 2018
แถลงข่าว “เดิน-วิ่ง รามาธิบดี 53 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”
March 14, 2018

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา ร่วมเป็น Keynote speaker ในการประชุมนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย – ออสเตรเลเชี่ยน (AAFITN2018) เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง ณ ประเทศมาเลเชีย