คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน The@Venture Day เปิดบ้านนวัตกร
March 22, 2018
นักวิชาการไทยชี้ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์
March 23, 2018

ปาฐกถาพิเศษ “ศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ครั้งที่ 5

7212D0CF-D31E-40A9-A912-B58958E1AFD3

ปาฐกถาพิเศษ “ศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ครั้งที่ 5

วันที่ 22 มีนาคม 2561 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปาฐกถาพิเศษ “ศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ครั้งที่ 5” ประจำปี 2561
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นวลจันทร์ สิงห์คราญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “วิกฤตทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภัยคุกคามต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเราให้กับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ประกอบกับวันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็นวันน้ำโลก (World Water Day) โดยในปี 2561 องค์การสหประชาชาติได้กำหนด Theme คือ “Nature for Water” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในโอกาสพิเศษนี้ อีกทั้งเพื่อแสดงความรำลึกถึงคุณูปการและพระคุณของศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ จึงได้จัดปาฐกถาพิเศษดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและรับมอบทุนศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ จากแพทย์หญิงเมตตา ปิยะพงศ์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post