นศ. ICT มหิดล คว้าแชมป์ในการแข่งขันโปรแกรม Microsoft Word 2016
March 21, 2018
การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
March 21, 2018

โครงการ “ทอดผ้าป่ามหากุศลพัฒนาศักยภาพห้องน้ำ”

csr02

วันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และ ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมด้วยทีมงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม  จัดโครงการ “ทอดผ้าป่ามหากุศลพัฒนาศักยภาพห้องน้ำ (ห้องปลดทุกข์) ด้วยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อบริการพุทธศาสนิกชน” ณ วัดโป่งพรานอินทร์ จ.สุพรรณบุรี

กลุ่มจิตอาสาได้ช่วยกันดำเนินการซ่อมแซมห้องน้ำที่ชำรุดเสื่อมสภาพให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วางระบบปะปาและสุขาภิบาลตามหลักวิศวกรรมศาสตร์โดยเน้นประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตกแต่งห้องน้ำด้วยรูปวาดการละเล่นไทยดั้งเดิมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากภาพ

Recent post