โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 3 บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
March 15, 2018
โครงการฝึกอบรมติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่ รุ่นที่ 12 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
March 15, 2018

ผลงานความสำเร็จของนักวิจัยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

green2

การค้นพบพืชพันธุ์ใหม่ของ โลก 2 ชนิด โดย ดร. ธรรมรัตน์ พุทธไทย อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชน ในการค้นพบพืชชนิดใหม่
ของโลก 2 ชนิด โดย สัมภาษณ์ผ่าน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 23 ธันวาคม 2560
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธันวาคม 2560
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม 2560
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 7 มกราคม 2561
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 6 มกราคม 2561
หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 23 ธันวาคม 2560

ออกอากาศ
รายการเที่ยงทันข่าว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ช่อง PPTV https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/72325
รายการ Green Report ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง7  http://news.ch7.com/detail/276415

Recent post