คณะผู้บริหารจาก Kaohsiung Medical University ประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมเยือนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
March 8, 2018
วารสาร ม.มหิดล ได้รับการบรรจุเพิ่มในฐานข้อมูลสากล Scopus จำนวน 3 วารสาร
March 9, 2018

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รับมอบหนังสือจากอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ในงาน “เปิดตำนานเมืองสมุนไพร@นครปฐม”

siree1

8 มีนาคม 2561  นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รับมอบหนังสือจากอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ในงานเปิด โครงการเมืองสมุนไพร@นครปฐม และเยี่ยมชมนิทรรศการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมนายแพทย์ ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ณ กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

Recent post