ปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง “พิชิตความท้าทายยุคใหม่ ด้วยธรรมะและปัญญา” ในงาน “49 ปีวันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”
March 2, 2018
การอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (ITA) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาน 2561
March 5, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ติด 1 ใน 100 ในสาขาวิชา Pharmacy & Pharmacology และยังคงได้รับการจัดอันดับดีที่สุดของประเทศไทยในสาขา Life Sciences & Medicine จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings by Subject 2018

Print

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 Quacquarelli Symonds (QS) ประกาศผลการจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject 2018 ซึ่งประกาศผลมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสาขาวิชาต่างๆ 48 สาขาวิชา โดยจัดอันดับจาก 1,130 สถาบันอุดมศึกษาจาก 75 ประเทศ โดยใช้หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดประกอบด้วย Academic reputation, Employer reputation, Citations per paper และ H-index
จากการจัดอันดับในปีนี้ สาขาวิชา Pharmacy & Pharmacology มีความโดดเด่นเป็นที่ 1 ของประเทศไทย และติด 1 ใน 100 ของโลก และสาขาวิชา Medicine ยังคงเป็นที่ 1 ของประเทศไทย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับที่ 122 ของโลกในสาขาหลัก Life Sciences & Medicine ซึ่งเป็นสาขาที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีความเข้มแข็งและโดดเด่นทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม
จากผลการจัดอันดับดังกล่าว ยังคงแสดงถึงความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาวิชา Health Science & Medicine และ สาขาวิชา Science & Technology และสิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงตระหนักคือการพัฒนาคุณภาพ และการแข่งขันทางด้านคุณภาพการศึกษา การบริการวิชาการ การบริการทางการแพทย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และไม่หยุดยั้งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ เช่น สาขาวิชา Social Sciences สาขาวิชา Humanities และสาขาวิชา Arts

Recent post