พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 4
March 30, 2018

พิธีปิดการแข่งขัน “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2561

A768C5E9-5669-4C34-B3BC-A4BF84AA7182

วันที่ 30 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ในการนี้ รักษาการแทนอธิการบดี ได้เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ รวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประกวดภาพถ่ายการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย จากนั้นเป็นพิธีปิดการแข่งขันและร้องเพลงสรรเสริญร่วมกัน

Recent post