มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018
March 26, 2018
ครบรอบ 32 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ และ พิธีลงนามความร่วมมือ miniTCDC LINK
March 26, 2018

พิธีมอบรางวัล (Thailand International Wind Symphonic Competition 2018-TIWSC)

TiWSC09

วันที่ 25 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดผลงานโครงการ “ประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย” ประจําปี 2561 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
โครงการ “ประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย” ประจําปี 2561 (Thailand International Wind Symphonic Competition 2018-TIWSC) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้วงดุริยางค์เครื่องเป่าในประเทศไทยและจากนานาชาติทั่วโลกเข้ามามีส่วนร่วมในการประกวดได้มากขึ้น โดยไม่ได้จำกัดแค่ทวีปเอเชียเท่านั้น แต่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางด้านดนตรีสู่ระดับโลก ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ทำให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพและฝึกฝนทักษะการเล่นดนตรีแบบรวมวง อีกทั้งเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นดุริยกวี เป็นอัครศิลปิน ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชน
ชาวไทยและชาวโลก และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดย
แต่ละวงจะบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการแข่งขัน TIWSC นี้
ได้เปิดการแข่งขันรุ่นไม่จำกัดอายุ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสพร้อมยกระดับให้วงดุริยางค์
เครื่องเป่าไทยได้เข้าร่วมประกวดในระดับนานาชาติมากขึ้น
โดยรอบคัดเลือกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-22 มีนาคม 2561 และรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 24 มีนาคม 2561
ผลการประกวดในครั้งนี้มีผู้ชนะเลิศ ดังนี้

Class A: Wind Symphony ได้แก่ Zalymanian Wind Orchestra
Class B: Wind Symphony ได้แก่ Ratwinit Bangkaeo Wind Symphony
Class C: Small Wind Ensemble (Open) ได้แก่ Quintette Aleph
Class D: Small Wind Ensemble ได้แก่ Psaiko Quartet

ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดของแต่ละรุ่นได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล พร้อมแสดงคอนเสิร์ตที่โรงละครอักษรา โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

Recent post