มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายและแนะแนว เรื่อง “เส้นทางการเป็นนักการทูตมืออาชีพ”
March 21, 2018
โครงการพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT Junior Camp) ครั้งที่ 10
March 22, 2018

งานประชุมวิชาการ “12th Asia Pacific Travel Health Conference”

1521634733706-1024x684

วันที่ 21 มีนาคม 2561  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ  “12th Asia Pacific Travel Health Conference”  (APTHC 2018)   ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ

การประชุมฯ ในครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านโรคเกี่ยวกับการเดินทาง การเตรียมตัวก่อนเดินทางต่างประเทศ โรคติดเชื้อ งานด้านการวิจัย ฯลฯ อีกทั้ง ยังได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรทางด้านสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก

งานประชุมวิชาการ  “12th Asia Pacific Travel Health Conference” (APTHC 2018)จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯโดยคลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ร่วมจัดประชุมครั้งนี้  รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.apthc2018.org/

Recent post