งาน “49 ปีวันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”
March 2, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมออกบูทงาน “University Expo มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

expo

ในวันที่ 2 – 4 มีนาคม นี้ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน “University Expo มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” จัดโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมและนิทรรศการผลงานทางวิชาการมากมายถึง 10 โซน และงานประชุมวิชาการที่จะได้พบกับการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศที่จะมาในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น
– การบรรยายในหัวข้อ “ประเทศไทยกับเส้นทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
– การบรรยายในหัวข้อ “บทบาทและความสำคัญของมหาวิทยาลัยต่อนโยบายการ่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน” โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
– การบรรยายในหัวข้อ “การปฏิรูปการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ของประเทศไทย” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นอกจากนี้ภายในงานยังมีผลงานเด่นๆจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมถึง 50 ผลงาน และกิจกรรมการบรรยายอีกหลายหัวข้อที่น่าสนใจ ฟรี ตลอดงาน
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าและดูตารางเวลากิจกรรม ได้ที่ http://unixpo.cupt.net

Recent post