มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมออกบูทงาน “University Expo มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

งาน “49 ปีวันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”
March 2, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมออกบูทงาน “University Expo มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”