งาน “49 ปีวันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”