ปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง “พิชิตความท้าทายยุคใหม่ ด้วยธรรมะและปัญญา” ในงาน “49 ปีวันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”

งาน “49 ปีวันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”
March 2, 2018
Mahidol University listed in the World’s Top 100 in the field of Pharmacy & Pharmacology, and remaining Thailand’s best rank for the broad subject area in Life Sciences & Medicine by the latest QS World University Rankings by Subject 2018
March 2, 2018

ปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง “พิชิตความท้าทายยุคใหม่ ด้วยธรรมะและปัญญา” ในงาน “49 ปีวันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”