งาน “49 ปีวันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”
March 2, 2018
Mahidol University listed in the World’s Top 100 in the field of Pharmacy & Pharmacology, and remaining Thailand’s best rank for the broad subject area in Life Sciences & Medicine by the latest QS World University Rankings by Subject 2018
March 2, 2018

ปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง “พิชิตความท้าทายยุคใหม่ ด้วยธรรมะและปัญญา” ในงาน “49 ปีวันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”