มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
March 7, 2018
คณะผู้บริหารจาก Kaohsiung Medical University ประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมเยือนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
March 8, 2018

อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน “เปิดตำนานเมืองสมุนไพร@นครปฐม”

siree1

ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 17.00 น. อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน “เปิดตำนานเมืองสมุนไพร@นครปฐม”ที่กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ภายในงานมีการสาธิตการทำยาดมจากสมุนไพร พร้อมทั้งชมต้นสมุนไพรจริง จากอุทยานฯ
สืบเนื่องด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเมืองสมุนไพร ของจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ปลูก ผู้ผลิตและผู้ใช้สมุนไพร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิต รับรองการพัฒนาและสร้างมูลค่าให้กับสมุนไพรไทย

Recent post