อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน “เปิดตำนานเมืองสมุนไพร@นครปฐม”
March 7, 2018
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รับมอบหนังสือจากอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ในงาน “เปิดตำนานเมืองสมุนไพร@นครปฐม”
March 8, 2018

คณะผู้บริหารจาก Kaohsiung Medical University ประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมเยือนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

nursing4

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 รองอธิการบดี Shiow-Hong Wang พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก Kaohsiung Medical University ประเทศไต้หวัน ได้เดินทางมาเยือนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมบริหาร เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาแนวทางความร่วมมือในอนาคต ณ ห้องประชุมจันทนา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post