อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน “เปิดตำนานเมืองสมุนไพร@นครปฐม”
March 7, 2018
งาน “เปิดตำนานเมืองสมุนไพร@นครปฐม”
March 8, 2018

Kaohsiung Medical University Visit Faculty of Nursing

nursing4

Vice President Shiow-Hong Wang, together with her colleagues from Kaohsiung Medical University visited the Faculty of Nursing on March 2018. During this visit, they made a courtesy call to Assoc. Prof. Dr.Yajai Sitthimongkol, Dean of Faculty of Nursing and administrative team, to discuss opportunities for future collaboration on academic exchange and joint research on environmental health.

Recent post