อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน “เปิดตำนานเมืองสมุนไพร@นครปฐม”
March 7, 2018
งาน “เปิดตำนานเมืองสมุนไพร@นครปฐม”
March 8, 2018

Kaohsiung Medical University Visit

nursing4

Vice President Shiow-Hong Wang, together with her colleagues from Kaohsiung Medical University visited the Faculty of Nursing on March 2018. During this visit, they made a courtesy call to Assoc. Prof. Dr.Yajai Sitthimongkol, Dean of Faculty of Nursing and administrative team, to discuss opportunities for future collaboration on academic exchange and joint research on environmental health.