ICT มหิดล คว้า 8 รางวัล จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

พิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลง ม.มหิดล การสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรผ่านระบบออนไลน์
March 19, 2018
นศ. ICT มหิดล คว้าแชมป์ในการแข่งขันโปรแกรม Microsoft Word 2016
March 21, 2018

ICT มหิดล คว้า 8 รางวัล จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

NSC03

วันที่ 16 มีนาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)  โดยในปีนี้สามารถคว้ามาได้ถึง 8 รางวัล จาก 11 โครงการที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งจัดขึ้น ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมวดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
รางวัลชมเชย รางวัลละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ได้แก่

-โครงการเอสเคปชาเลนจ์ ประกอบด้วย นางสาวอิสรีย์ สุทธิเชื้อชาติ นางสาวพิมพ์ชนก เมธาภัทร และนางสาวพุธวดี ช่วงยรรยง โดยมี ดร.ปวิตรา จีรวีรกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

หมวดโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ
รางวัลลำดับที่ 2 รางวัลละ 40,000 บาท(สี่หมื่นบาท) พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล ได้แก่

-โครงการการวัดการเดินผ่านการเคลื่อนไหวของข้อเข่าและแรงกดที่ฝ่าเท้า ประกอบด้วย นายศุภกร สมนึก นายชยานันท์ เล็กสุนทร และนางสาวกมลทิพย์ สายพิมพ์ โดยมี ผศ. ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

หมวดโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลชมเชย รางวัลละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)

-โครงการเครื่องมือเพื่อการประมวลผลข้อมูลเชิงชีวกลศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวกุลกนิช อยู่ภู่ นางสาวชยดา หอมศักดิ์มงคล และนางสาวปิยาพัชร รุจิระชุณห์ โดยมี ผศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

หมวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application)
รางวัลชมเชย รางวัลละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)

-โครงการบลูมบาลานซ์: แอพพลิเคชั่นเพื่อการจัดการการบริโภคและการออกกำลังกาย ประกอบด้วย นางสาวพิมพ์พักตร์นาถ สุนทรธรรม นางสาวพีรยา ถนอมบุญ และนางสาวเบญจรัตน์ ติระศิริชัย โดยมี ผศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

หัวข้อพิเศษ BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวีดีโอ (Human Detection Contest)
รางวัลชมเชย รางวัลละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)

-โครงการฮิวเมนเน็ต ประกอบด้วย นายภูมิ เวทยากร โดยมี ดร. ศุภวงศ์ ทั่วรอบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

หัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things)
รางวัลพิเศษ รางวัลละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)

-โครงการเซเนริตี้: ระบบพรมอัจฉริยะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดการใช้พลังงาน ประกอบด้วย นายพิสิษฐ์ หล่อลักษณ์ นางสาววิชิตา เสือจุ้ย และนางสาววิมลนันท์ พีระสินเจริญ โดยมี ดร. เพชร สัจจชลพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

หัวข้อพิเศษ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application)
รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 รางวัลละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท) พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

-โครงการเอสทรีทิช: แอพลิเคชั่นประเมินสุนทรียภาพของภาพถ่ายด้วยการกำหนดคะแนน และให้คำแนะนำบนโทรศัพท์มือถือ ประกอบด้วย นายพรพัฒน์ เพชรฉาย และนายศิริพงษ์ ไตรวิจิตรคุณ โดยมี ดร. ศุภวงศ์ ทั่วรอบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลชมเชย รางวัลละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)

-โครงการซอฟต์แวร์พยากรณ์อาการกำเริบของโรคแพ้ภูมิตนเอง ประกอบด้วย นายวสุธร สนามชัย นางสาวสุพัจนา เลิศอาภาจิตร์ และนายณัฐปพน ลิ้มศุภวานิช โดยมี ผศ. ดร. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

นอกจากนี้ โครงการการเปรียบเทียบอัลกอริทึมของการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นเอกลักษณ์ของคลื่นสมองเพื่อหาวิธีการกระตุ้นคลื่นสมองด้วยการมองเห็นที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมีอาจารย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกับ ดร. วุฒิชาติ แสวงผล อาจารย์ประจำคณะ ICT มหิดล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และเป็นตัวแทนไป Intel ISEF ประเทศอเมริกา ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018) อีกด้วย

Cr. ภาพ:คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล

Recent post