โครงการฝึกอบรมติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่ รุ่นที่ 12 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

March 15, 2018
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ลงนาม (MOU) กับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
March 19, 2018

โครงการฝึกอบรมติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่ รุ่นที่ 12 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล