ม.มหิดลรับมอบป้ายศูนย์พัฒนาและประเมินทักษะดิจิทัลมหาวิทยาลัยมหิดล ตามมาตรฐาน ICDL (MAHIDOL-ICDL Accredited Test Centre)

Mahidol University participated in APAIE 2018 Conference and Exhibition
March 27, 2018
ศ.พิเศษ พญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในฐานะคุณหมอผู้บุกเบิกการรักษาเด็กออทิสติก
March 28, 2018

ม.มหิดลรับมอบป้ายศูนย์พัฒนาและประเมินทักษะดิจิทัลมหาวิทยาลัยมหิดล ตามมาตรฐาน ICDL (MAHIDOL-ICDL Accredited Test Centre)

Recent post