ม.มหิดล ค้นพบวิธีการสืบพันธุ์ไม้ผลยืนต้นเมืองหนาว โดยไม่ต้องผ่านอากาศหนาวเย็นตามกระบวนการธรรมชาติ

3 Journals from Mahidol University Get Accepted by Scopus Citation Database
March 9, 2018
ม.มหิดล ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ระหว่าง 8 มหาวิทยาลัย
March 12, 2018

ม.มหิดล ค้นพบวิธีการสืบพันธุ์ไม้ผลยืนต้นเมืองหนาว โดยไม่ต้องผ่านอากาศหนาวเย็นตามกระบวนการธรรมชาติ