การบรรยายโดยอธิการบดีในหัวข้อ ประกาศ ก.พ.อ 2560 “ผลกระทบต่อคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล”

แถลงข่าว “เดิน-วิ่ง รามาธิบดี 53 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”
March 14, 2018
การบรรยายพิเศษ “Leading the Change to World Class Universities”
March 14, 2018

การบรรยายโดยอธิการบดีในหัวข้อ ประกาศ ก.พ.อ 2560 “ผลกระทบต่อคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล”