พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “งานพิธีการ” รุ่นที่ 1