ศ.พิเศษ พญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในฐานะคุณหมอผู้บุกเบิกการรักษาเด็กออทิสติก

ม.มหิดลรับมอบป้ายศูนย์พัฒนาและประเมินทักษะดิจิทัลมหาวิทยาลัยมหิดล ตามมาตรฐาน ICDL (MAHIDOL-ICDL Accredited Test Centre)
March 28, 2018
AUN-QA Chief Quality Officers Meeting 2018
March 28, 2018

ศ.พิเศษ พญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในฐานะคุณหมอผู้บุกเบิกการรักษาเด็กออทิสติก

Recent post