นักศึกษา ม.มหิดล เข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2019 นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรม ต่อยอดสู่การทำโมเดลธุรกิจ Startup
April 30, 2019
การรายงานผลการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2562
April 30, 2019

DSI ร่วมกับ ม.มหิดล โดย กอง IT และ บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม DSI Campus Tour Season ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ม.มหิดล ศาลายา

Recent post