กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับ ม.มหิดล โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม DSI Campus Tour Season3 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ม.มหิดล ศาลายา

นักศึกษา ม.มหิดล เข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2019 นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรม ต่อยอดสู่การทำโมเดลธุรกิจ Startup
April 30, 2019
การรายงานผลการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2562
April 30, 2019

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับ ม.มหิดล โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม DSI Campus Tour Season3 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ม.มหิดล ศาลายา

DSI_190430_0010

30 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร  มัชฌิมวงศ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับในโอกาสที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม DSI Campus Tour Season3 กล่าวเปิดงานโดย พันตำรวจเอกไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และร่วมต้อนรับโดย อาจารย์ ดร.นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ “การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์” โดย พันตำรวจโท พัฒนะ ศุกรสุต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ณ ห้อง 411 ชั้น 4 และ การออกบูธนิทรรศการ หัวข้อ “เรียนรู้กฎหมาย เข้าใจคดีพิเศษ” ณ บริเวณลานดอกกันภัย ชั้น 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร  มัชฌิมวงศ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “นับเป็นสิ่งที่ดีที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาครัฐ ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ที่จะได้รับจากการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์” สืบเนื่องจากในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ มีการพัฒนาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น  ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ระบบการบริการทางการเงิน และข้อมูลส่วนตัวในขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก จากความสะดวกสบายเหล่านี้ จะเป็นช่องทางการเกิดอาชญากรรมได้ง่ายเช่นกัน โดยจะเห็นได้จากสถิติจำนวน และความรุนแรงของปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ที่ไม่เคยลดลงเลย  การเข้ามาจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในครั้งนี้  จึงนับเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่จะทำให้นักศึกษาของเรามีเกราะป้องกันภัยจากอาจจะเกิดขึ้นได้  โดยนักศึกษาจะสามารถป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม และยังสามารถนำไปต่อยอดความรู้ให้แก่บุคคลอื่นได้อีกด้วย

Recent post