คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ 131ปี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผลักดัน “โรงพยาบาลศิริราช” สู่การเป็น “Siriraj Smart Hospital”
April 26, 2019
งานเดิน-วิ่งการกุศล “MU Charity 2019: Run for Fund”
April 28, 2019

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ 131ปี

BC05B939-E757-474A-BD47-0E3710AF1E19

วันที่26 เมษายน2562 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราชครบ131 ปีในวันที่26 เมษายน2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้เจริญวัฒนาถาวรเป็นหลักแห่งการแพทย์การสาธารณสุขและโรงเรียนแพทย์ต่างๆจนถึงปัจจุบัน  โดยในภาคเช้า  ศาสตราจารย์ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานในพิธีบวงสรวง  พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราชพระบรมวงศานุวงศ์และผู้มีคุณูปการต่อโรงพยาบาลศิริราชรวมทั้งสรรพสิ่งทั้งหลายที่บริบาลคุ้มครองสถิตในโรงพยาบาลศิริราชโดยมีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีบริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นมีพิธีรดน้ำขอพรศิษย์เก่าอาวุโสห้องจุฬาภรณ์ตึกสยามินทร์ชั้น2  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post