ม.มหิดลจัดพิธีลงนามความร่วมมือจัดตั้ง Mahidol – Macquarie Centre for International Education (MCIE)
April 10, 2019
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
April 10, 2019

“OP ร่วมสืบสานวันสงกรานต์ประเพณีไทย”

สงกรานต์_190410_0022

วันที่ 10 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานงาน OP ร่วมสืบสานวันสงกรานต์ประเพณีไทย ประจำปี 2562 พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมงานดังกล่าว

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ได้ถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก สรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระบรมราชชนก พร้อมกล่าวอวยพร ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา จากนั้นผู้เข้าร่วมงาน ได้รดน้ำขอพรจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยอย่างมีความสุข และยังเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้อยู่สืบไป นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการออกซุ้มร้านอาหารและการประกวดเทพีสงกรานต์ ณ บริเวณโถงสมเด็จพระบรมราชชนก ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post