คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “เล่าขานตำนานศาลายา”ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ตอน “ศาลายาโอสถ”

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดพิธีเปิดห้อง “กัลยาณิวัฒนาวรานุสรณ์”
April 24, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดปฐมนิเทศกิจกรรม “MU Backpack Scholarship 2019”
April 24, 2019

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “เล่าขานตำนานศาลายา”ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ตอน “ศาลายาโอสถ”

salaya05

วันที่ 24 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการ “เล่าขานตำนานศาลายา” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ตอน “ศาลายาโอสถ” โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐฏพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้โดย ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น ในภาคเช้ามีการประกอบพิธีบวงสรวงและการแสดงรำบูชาพ่อปู่ขุนทุ่ง ณ บริเวณศาลพ่อปู่ขุนทุ่ง ส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีมอบรางวัล “ศาลายาสดุดี” ครั้งที่ 9 ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ตำรับสมุนไพรไทย” โดยรองศาสตราจารย์พร้อมจิต ศรลัมพ์ (ผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ท่านแรก) รวมถึงมีการทำกิจกรรม Workshop สร้างเสริมประสบการณ์ การทำยาดมสมุนไพร ชมนิทรรศการถาวร “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” และกิจกรรมนั่งรถรางชมสวนสมุนไพรหลากหลายชนิดภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและกล่าวปิดงานโดยอาจารย์ ดร. เขมฤทัย บุญวรรณ ประธานศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา

Recent post