คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดพิธีเปิดห้อง “กัลยาณิวัฒนาวรานุสรณ์”
April 24, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดปฐมนิเทศกิจกรรม “MU Backpack Scholarship 2019”
April 24, 2019

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “เล่าขานตำนานศาลายา”ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ตอน “ศาลายาโอสถ”

Recent post