คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ”วิศวะจิตอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย”

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เข้าร่วมการประชุมเสวนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายประชากรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
April 2, 2019
สถาบันฯอาเซียน ศึกษาดูงานสารสนเทศและการศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
April 3, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ”วิศวะจิตอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย”

safety1

วันที่ 29-31 มีนาคม 2562 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม นำทีมโดย ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และ ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโครงการ“วิศวะจิตอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย” ซึ่ง ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมฯเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดีฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย เจ้าอาวาสวัดโป่งพรานอินทร์ เป็นประธานรับมอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับทางวัด โดยมีทีมงานบูรณาการ และผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ ให้กับนักศึกษาจิตอาสาทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำความรู้มาปฎิบัติการจริงในการระดมซ่อมบำรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับวัดโป่งพรานอินทร์ จ.สุพรรณบุรี

Recent post