คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดพิธีเปิดห้อง “กัลยาณิวัฒนาวรานุสรณ์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการด้านอุตสาหกรรมหล่อโลหะ
April 24, 2019
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “เล่าขานตำนานศาลายา”ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ตอน “ศาลายาโอสถ”
April 24, 2019

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดพิธีเปิดห้อง “กัลยาณิวัฒนาวรานุสรณ์”

Trop Openroom_190424_0011

วันที่ 24 เมษายน 2562 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดห้อง “กัลยาณิวัฒนาวรานุสรณ์” โดยท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธี โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวถึงความเป็นมา และกล่าวต้อนรับประธานฯ และผู้ร่วมงาน ณ อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์หารายได้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เพื่อร่วมสมทบการก่อสร้างอาคารราชนครินทร์และจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ และได้เปิดใช้อาคารเป็นที่ตั้งโรงพบาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน ตั้งแต่ พ.ศ.2555 และดำเนินการก่อสร้างห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3 ชั้น 9 อาคารราชนครินทร์ เพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากล มีความปลอดภัยต่อความเสี่ยงระดับต่าง ๆ ต่อผู้ปฏิบัติงานวิจัย และห้องปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับพระราชทานนามว่า ห้อง “กัลยาณิวัฒนาวรานุสรณ์”
อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

Recent post