คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “THE Innovation and Impact Summit 2019”
April 2, 2019
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เข้าร่วมการประชุมเสวนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายประชากรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
April 2, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL

20190402_190402_0003

2 เมษายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPRel ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาและเสนอแนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ในการนี้คณะกรรมการได้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางมาลาเรียและฉี่หนู และห้องปฏิบัติการแมสสเปกโตรเมตรี ของคณะฯ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกับการขอรับทุนวิจัยจาก วช. ณ ห้อง 604 และห้อง 625 ชั้น 6 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post