อธิการบดีร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

พิธีรดน้ำขอพรนายกสภา มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562
April 17, 2019
วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ครบรอบ 21 ปี
April 18, 2019

อธิการบดีร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

20190418_190418_0008

วันที่ 18 เมษายน 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิด ภายในงานได้จัดให้มีการถวายสังฆทานและอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรจากอาจารย์อาวุโส ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์(พิเศษ) มนู ศรีขจร อ.จิระศักดิ์ พูนผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณรักษ์ ธีรรัฐ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อุยะเสถียร รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ชูแวว รองศาสตราจารย์รุ่งจรัส หุตะเจริญ จากนั้นได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากร และกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย ณ บริเวณโถงด้านหน้าห้องประชุม ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post