วิทยาลัยราชสุดา มหา​วิทยาลัยมหิดล​ เข้าร่วมการแข่งขัน​ “งานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9” ณ อาคาร 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี จัดงานประชุมวิชาการ “ลดอ้วนลดโรค แก้วิกฤตคนไทยอ้วนป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” หรือ (NCDs)
April 26, 2019
อาจารย์ฟิสิกส์ คณะวิทย์มหิดล ร่วมวิจัยโครงการ ‘QuTE’ คว้าทุน U.REKA รุ่นแรก มุ่งเป้าเตรียมไทยพร้อมรับเทคโนโลยีควอนตัม
April 26, 2019

วิทยาลัยราชสุดา มหา​วิทยาลัยมหิดล​ เข้าร่วมการแข่งขัน​ “งานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9” ณ อาคาร 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

disibled7

เมื่อวันที่ 24-26 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้แทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมพิธีเปิดและพิธีปิด “งานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9” ณ อาคาร 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดและปิด พร้อมมอบรางวัลให้ผู้พิการที่เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้พัฒนาฝีมือทางด้านอาชีพ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือคนพิการสู่มาตรฐานสากล ยกฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมของคนพิการ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการแสดงความสามารถให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป สังคมเห็นคุณค่า ความสามารถ และให้โอกาสกับคนพิการในการประกอบอาชีพ การแข่งขันในครั้งนี้ มีผู้พิการที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมการแข่งขันในสาขาต่างๆ และได้รับรางวัล จำนวน 5 คน ดังนี้
“รางวัลเหรียญทอง”
1. นายพจน์ คุ้มกลิ่นวงษ์ สาขาวาดภาพระบายสี (ศิษย์เก่า)
2. นายอนิรุจน์ พันธุ์จบสิงห์ สาขาประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา (ศิษย์เก่า)
“รางวัลเหรียญทองแดง”
1. นายอนันต์ คำภิมาบุตร สาขาถ่ายภาพในสตูดิโอ (ศิษย์เก่า)
2. นายทศพร พานิคม สาขาประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา (ศิษย์ปัจจุบัน)
“รางวัลชมเชย”
1. นายสุบรรณ อุดนัน สาขาประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา (ศิษย์เก่า)
นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าเข้าร่วมการแข่งขันในสาขาต่างๆ จำนวน 8 คน ดังนี้
1. นายสุริยะ ทองแท้ สาขาสานตะกร้า
2. นางสาววรวรรณ นิลมาลี สาขาถักนิตติ้ง
3. นางสาวสุนิตสา ไชยมงคล สาขาถักนิตติ้ง
4. นางสาวโสมวิภา พึ่งธรรม สาขาถักนิตติ้ง
5. นายชิโนรส สุวรรณเจริญ สาขาถ่ายภาพในสตูดิโอ
6. นายภาณุวัฒน์ คชายุทธ สาขาออกแบบโปสเตอร์
7. นายปฏิวัติ ขยันการ สาขาออกแบบโปสเตอร์
8. นายบุณยพิทักษ์ ทองสินธุ์ สาขาพิมพ์เอกสารด้วยไมโครซอฟต์เวิร์ด

Recent post