ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ ร่วมเป็นวิทยากร งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
April 25, 2019
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา “Capitalizing Core Values”
April 25, 2019

ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ ร่วมเป็นวิทยากร งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

chancellor lec_190425_0009

วันที่ 25 เมษายน 2562 สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดงานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี หัวข้อ Redesign Education System In A Disruptive World งานสัมมนาฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นองค์ปาฐกถา ในหัวข้อUniversities : From Local Institutions to Global Systems เหลียวหลัง แลหน้า มหาวิทยาลัยไทยในวันนี้ เพื่อร่วมหาทางออกว่า แล้วพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร การจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยระดับโลก กับคุณภาพมหาวิทยาลัยไทย การบรรยายครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

Recent post