แถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นประเภทต่างๆ เนื่องในงาน “มหิดล-วันแม่”ประจำปี 2561
August 1, 2018
การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ “The 13th European Union in Thailand National Intervarsity Debate Championship 2018”
August 2, 2018

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

mt13

1 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ (English Chit-Chat) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความผูกพันภายในครอบครัว เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 และเพื่อกระตุ้นให้เกิดความรัก ความอบอุ่น สานสายใยภายในครอบครัวของบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีกิจกรรมเชิญชวนบุคลากรประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “แม่ลูกผูกรัก” (My Beloved Mom) และกิจกรรม “เขียนด้วยมือ … สื่อถึงใจ … ให้แม่อ่าน” โดยเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษาร่วมกันส่งไปรษณียบัตรส่งไปบอกรักแม่ ในการนี้ อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดงาน ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post