หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ม.มหิดล ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล คว้า 2 รางวัล ใน Museum Thailand Awards 2018
August 30, 2018
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล – อพท. ร่วมลงนามทางด้านวิชาการ วิจัยและกิจกรรมพิเศษ
August 31, 2018

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ม.มหิดล ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2018

S_8496848436671

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพและผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2018 โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัล ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี เป็น 1 ใน 10 พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2018 จากคะแนนความนิยมของประชาชนผู้ใช้บริการในเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ (สพร.)และเป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้รับการลงคะแนนจากประชาชนที่มีส่วนร่วมในการเลือกพิพิธภัณฑ์ที่ชื่นชอบผ่านเว็บไซต์ www.museumthailand.com ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ถือได้ว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ในประเทศไทยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวด้านพิพิธภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น อันจะนำไปสู่การกระจายรายได้สู่ภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นรางวัลสำหรับยกย่องเชิดชูและเป็นกำลังใจให้กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

Recent post