กิจกรรม “อพยพปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน”

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
August 6, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว “เก็บหอม” แอปพลิเคชันการออมเงินสร้างวินัยทางการเงินแก่นักศึกษา
August 6, 2018

กิจกรรม “อพยพปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน”

emergency11

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรม “อพยพปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน” ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางกีรติ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารหอพัก กองกิจการนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเมื่อประสบสถานการณ์ฉุกเฉิน และเข้าใจกระบวนการรอพยพอย่างปลอดภัยโดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพงษ์ ดุลยสิทธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ (ชำนาญการ) สถานีดับเพลิงตลิ่งชัน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานจราจรและรักษาความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้ความรู้และจำลองสถานการณ์เพลิงไหม้ในพื้นที่ต่างๆ ของหอพัก ซึ่งมีนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) เข้าร่วมในกิจกรรมกว่า 1,800 คน

Recent post