กิจกรรม “รับน้องเข้าบ้าน” ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผลการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2561
August 9, 2018
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
August 10, 2018

กิจกรรม “รับน้องเข้าบ้าน” ประจำปีการศึกษา 2561

home07

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน ประจำปี การศึกษา 2561 จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม “รับน้องเข้าบ้าน” ซึ่งเป็นการต้อนรับนักศึกษาที่เข้ามาพักอาศัยในหอพักนักศึกษา และสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่นักศึกษา ตลอดจนเป็นการส่ง มอบความสุขจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องที่เพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ในขณะที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา ระหว่างเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล และเมื่อจบการศึกษา

โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีการทางศาสนา การแนะนำวิธีการเฝ้าระวังและการป้องกันเหตุอันตราย โดยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล และกิจกรรมสร้าง ความสัมพันธ์พี่น้องบ้านมหิดล โดย คณะกรรมการนักศึกษาบ้านมหิดล กองกิจการนักศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post