มหิดลอินเตอร์จัดงานศิลปนิพนธ์ “Little Big Ideas: Communication Design Thesis Show 2018”

คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการรถนั่งคนพิการ
August 3, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับอธิการบดี National University of Singapore
August 4, 2018

มหิดลอินเตอร์จัดงานศิลปนิพนธ์ “Little Big Ideas: Communication Design Thesis Show 2018”

994579EF-AA06-42BE-ABEA-C11731B3EC41

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “Little Big Ideas: Communication Design Thesis Show 2018” ณ ห้องแสดงงาน YELO House ซอยเกษมสันต์ 1 พระราม 1 โดยนักศึกษาหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม จำนวน 13 ผลงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษา ได้มีโอกาสแสดงผลงานออกสู่สายตาบุคคลภายนอก รวมทั้งเป็นการแนะนำหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ผลงานของนักศึกษาในปีนี้ จัดแสดงภายใต้แนวคิด “Little Big Ideas” ไอเดียเล็กๆ ของนักศึกษาที่มีความตั้งใจที่จะนำศาสตร์ของการออกแบบมาใช้ เพื่อช่วยพัฒนาสังคมในมุมมองต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นงานออกแบบในสื่อหลากหลายรูปแบบ (Design for Social Good) ผลงานจัดแสดงระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561

Recent post