พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 32 ปี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
August 10, 2018
พิธีทำบุญงานวันกตัญญูและวันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล ปีที่ 21
August 10, 2018

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 32 ปี

li02

9 สิงหาคม 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 32 ปี โดยมีการถวายเครื่องสักการะและนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนที่จะมีการจัดพิธีสงฆ์ โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดปุรณาวาส จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องไทยธรรม เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากร ณ บริเวณโถงกลาง หน้าห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้แทนจากคณะ สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการ “Giving to Mahidol Libraries” เพื่อใช้ในการจัดหาหนังสือ ตำรา อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่ หอสมุดและคลังความรู้ฯ จากนั้นจึงมีพิธีมอบผลผลิตจาก โครงการจิตอาสาเพื่อพลังแผ่นดิน ร่วมสร้างรอยยิ้มจากงาน D.I.Y. by Mahidol Library ได้แก่ ตุ๊กตาช้างบีบมือ จำนวน 335 ตัว สมุดคัดเขียนเรียน ก-ฮ สำหรับเด็กเล็ก จำนวน 325 เล่ม และสบู่ทำมือ จำนวน 384 ก้อน ให้กับหน่วยงาน องค์กร หรือมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการหรือผู้ที่ขาดแคลนในชุมชนต่าง ๆ

Recent post